Please give us your FEEDBACK               

Yatra Routes

" Vishal Bhandara 1 May 2019 to 30 June 2019 "
 

KEDARNATH TO BADARINATH (247 km)
Kedarnath – (14 km trek) Gaurikund – (5 km) Sonprayag – (4 km) Rampur – (9 km) Phata – (14 km) Guptkashi – (7 km) Kund – (19 km)

Agastyamuni – (8 km) Tilwara – (8 km) Rudraprayag – (20 km) Gauchar – (12 km) Karnaprayag (20 km) Nandprayag – (11 km)

Chamoli – (8 km) Birahi – (9km) Pipalkoti – (5 km) Garur Ganga – (15 km) Helang (14 km) Joshimath – (13 km) Vishnuprayag – (8 km)

Govindghat – (3 km) Pandukeshwar – (10 km) Hanumanchatti – (11 km) Shri Badarinath.

Route Map
 
 
 
 
Admin